Header image

 

Český zahrádkářský svaz
základní organizace  Zbraslav - Kamínka
Praha 516 - Zbraslav

 

 

Domu,

 

 
 

Český zahrádkářský svaz
ZO  Zbraslav - Kamínka
Praha 516 - Zbraslav

Obrázek


V Praze dne 21. 2 .2011

 

Pozvánka

na výroční členskou schůzi ZO ČZS Zbraslav - Kamínka, která se koná
v sobotu dne 19. března 2011 od 9.00 hodin
v sále Barbora  Zbraslav – první patro. ( autobus 129, 243 )

Prezentace od 8.00 hodin.

Program:

  1. Zahájení, volba návrhové a volební komise.
  2. Zpráva o činnosti výboru a celé ZO ČZS od minulé výroční členské schůze.
  3. Zpráva o hospodaření organizace, účetní uzávěrka za rok 2010 a návrh rozpočtu základní organizace na rok 2011.
  4. Zpráva revizorů účtů.
  5. Diskuse k předloženým zprávám a návrhům.
  6. Přijetí usnesení.
  7. Závěr a ukončení výroční členské schůze.

 

Všichni členové si přinesou členskou legitimaci a stvrzenku o zaplacení složenky nebo výpis z účtu s níže uvedenou částkou:


položka

účel

částka v Kč

1

členský příspěvek na rok 2011

390,- Kč

2

daň z pozemku

           ,- Kč

3

úhrada společné spotřeby elektrické energie (voda)

265,- Kč

4

úhrada za individuálně spotřebovanou el. energii

,- Kč

5

náhrada za brigádnické  práce za rok 2010       (300,-Kč)

300,- Kč

6

nájemné  za vlastní pozemek + pod nádržemi na rok 2011

,- Kč

7

fond oprav ( schváleno VČS ZO Kamínka – 20.3.2010 )

300,- Kč

8

penále + nedoplatek za rok 2010

,- Kč

celkem

 

,- Kč

UPOZORNĚNÍ: Pozor na uzavření vodovodního potrubí před zahájením sezony
Přílohy: složenka

    Výbor ZO ČZS
Zbraslav – Kamínka